Live fra Kongsvold Fjeldstue

Webcam

Bildet oppdateres hvert kvarter og viser Kongsvoldtunet sett fra Klokketårnet i Raulåna. Kameraet ser nordover og til høyre er nordre Knutshø, rett frem Drivdalen og mot vest Høgsnyta.