Drift og vertskap

Tradisjonsrik reiselivsbedrift

Kongsvold Fjeldstue drives av Ellen og Knut J. Nyhus. Ekteparet Nyhus har vært vertskap siden 1998. Begge er aktivt med i den daglige driften og utøver vertskapsrollen «hands on», sammen med de øvrige medarbeiderne på Kongsvold.

Vertskap

Til venstre gir Knut instrukser til serveringspersonalet før servering. Til høyre sitter Ellen i resepsjonen.

Mat har alltid vært et satsingsområde og Kongsvold er kjent for sitt gode kjøkken. Kongsvold har fast kjøkkensjef, frokostdame/baker og to kokkelærlinger gjennom hele året. I sommersesongen jobber mange studenter og skoleelever på stedet. Mange kommer tilbake år etter år. I helgene og under store selskaper, som det er mange av, hentes det inn hjelp fra Oppdal, Folldal og Dombås. På det meste er det 14 – 16 ansatte i sving.

Kongsvold har tradisjon med overnatting og servering til forbireisende helt tilbake på 1100-tallet. Innmarka til Kongsvold blir i dag leid ut til slått og hestebeite.

Trådløst nettverk
Kongsvold har trådløs oppkobling til Internett.

Originalt tregulv fra 1720
Kongsvold Fjeldstue klassifiseres som et tradisjonsrikt, genuint historisk hotell i klassiske originale bygninger. Bygningsmassen ved Kongsvold er vernet og er et av de best bevarte eksemplene på den helnorske byggestilen innen hotell- og restaurantbransjen.

Kongsvold Fjeldstue er et moderne overnattingssted med preg av gammel skysstasjon og med mange eldre bygningsdeler og møbler. Omfattende restaureringer er gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren i tiårsperioden 1979 til 1989. Den store og prektige bygningsmassen forteller om velstand på Kongsvold i tidligere tider. Det avspeiles også i det rike inventaret som har vært samlet på stedet og som stadig finnes rundt i husene i Kongsvold Fjeldstue.

Kongsvold Fjeldstue ved Ellen og Knut J. Nyhus er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, «Olavsrosa» og er medlem av kulturfellesskapet Luggumt. I 2010 vant Kongsvold Ganefartprisen, som beste spisested i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kongsvold Fjeldstue er nevnt i reiseguiden «Rough guide», som et av de beste spise- og overnattings-stedene i Norge. Sitat: «Kongsvold provides some of the most charming accommodation in the whole of Norway». Kongsvold ble også håndplukket av Innovasjon Norge til å delta i utviklingsprogrammet for særegne kurs og konferansesteder.