Takk for oss!

Takk for oss

Etter 22 gode år på Kongsvold, sier vi nå takk for oss. Den storslåtte naturen, det historiske bygningsmiljøet og alle de hyggelige gjestene har vært en god ramme rundt livene våre. Dyktige medarbeidere har gjort at vi har fått til Kongsvold slik vi ville – en stor takk til dem.

Vi overlater driften av Kongsvold Fjeldstue til Staten og Riksantikvaren, som også kan svare på spørsmål, og håper at nytt vertskap snart vil være på plass for å kunne ha kontinuitet i driften og ha «folk i husan».

Thank you for our time in Kongsvold

After 22 incredible years, the time has come to pass Kongsvold on to the next hosts. The amazing nature, historical buildings and all the nice guests we have had staying with us, have been a great part of our lives. Great thanks to all our staff, who made our time in Kongsvold successful. Riksantikvaren will respond to questions you may have regarding Kongsvold.

Ellen og Knut J. Nyhus

Drift og vertskap

Tradisjonsrik reiselivsbedrift

Kongsvold Fjeldstue drives av Ellen og Knut J. Nyhus. Ekteparet Nyhus har vært vertskap siden 1998. Begge er aktivt med i den daglige driften og utøver vertskapsrollen «hands on», sammen med de øvrige medarbeiderne på Kongsvold.

Vertskap

Til venstre gir Knut instrukser til serveringspersonalet før servering. Til høyre sitter Ellen i resepsjonen.

Mat har alltid vært et satsingsområde og Kongsvold er kjent for sitt gode kjøkken. Kongsvold har fast kjøkkensjef, frokostdame/baker og to kokkelærlinger gjennom hele året. I sommersesongen jobber mange studenter og skoleelever på stedet. Mange kommer tilbake år etter år. I helgene og under store selskaper, som det er mange av, hentes det inn hjelp fra Oppdal, Folldal og Dombås. På det meste er det 14 – 16 ansatte i sving.

Kongsvold har tradisjon med overnatting og servering til forbireisende helt tilbake på 1100-tallet. Innmarka til Kongsvold blir i dag leid ut til slått og hestebeite.

Trådløst nettverk
Kongsvold har trådløs oppkobling til Internett.

Originalt tregulv fra 1720
Kongsvold Fjeldstue klassifiseres som et tradisjonsrikt, genuint historisk hotell i klassiske originale bygninger. Bygningsmassen ved Kongsvold er vernet og er et av de best bevarte eksemplene på den helnorske byggestilen innen hotell- og restaurantbransjen.

Kongsvold Fjeldstue er et moderne overnattingssted med preg av gammel skysstasjon og med mange eldre bygningsdeler og møbler. Omfattende restaureringer er gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren i tiårsperioden 1979 til 1989. Den store og prektige bygningsmassen forteller om velstand på Kongsvold i tidligere tider. Det avspeiles også i det rike inventaret som har vært samlet på stedet og som stadig finnes rundt i husene i Kongsvold Fjeldstue.

Kongsvold Fjeldstue ved Ellen og Knut J. Nyhus er tildelt Norsk Kulturarvs kvalitetsmerke, «Olavsrosa» og er medlem av kulturfellesskapet Luggumt. I 2010 vant Kongsvold Ganefartprisen, som beste spisested i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kongsvold Fjeldstue er nevnt i reiseguiden «Rough guide», som et av de beste spise- og overnattings-stedene i Norge. Sitat: «Kongsvold provides some of the most charming accommodation in the whole of Norway». Kongsvold ble også håndplukket av Innovasjon Norge til å delta i utviklingsprogrammet for særegne kurs og konferansesteder.