Pilgrimsleden

I flere hundre år vandret pilegrimer over Dovre på veg til Nidaros. Fra Eysteinskyrkja nordover langs den gamle kongeveien over Hjerkinnhø kan du følge pilegrimsleden til tunet på Kongsvold. Leden går videre nordover via Vårstigen til Ryphusan og Dronningdalen til Oppdal.

Kongsvold ligger langs Gudbrandsdalsleden, mellom Hjerkinn og Ryphusan. Hvert år har Kongsvold besøk av en rekke pilegrimer som enkeltvis eller i grupper tar seg etappevis mot Nidaros.

Pilgrimsferden til Olav den helliges skrin i Kristkirken i Nidaros, kom i gang like etter hans død i 1030. Mye av trafikken gikk over Dovrefjell. Disse ferdene varte fram til reformasjonen i 1536. Sigrid Undseth lar Kristin Lavransdatter ta veien over fjellet på sin ferd til Nidaros.