Takk for oss!

Takk for oss

Etter 22 gode år på Kongsvold, sier vi nå takk for oss. Den storslåtte naturen, det historiske bygningsmiljøet og alle de hyggelige gjestene har vært en god ramme rundt livene våre. Dyktige medarbeidere har gjort at vi har fått til Kongsvold slik vi ville – en stor takk til dem.

Vi overlater driften av Kongsvold Fjeldstue til Staten og Riksantikvaren, som også kan svare på spørsmål, og håper at nytt vertskap snart vil være på plass for å kunne ha kontinuitet i driften og ha «folk i husan».

Thank you for our time in Kongsvold

After 22 incredible years, the time has come to pass Kongsvold on to the next hosts. The amazing nature, historical buildings and all the nice guests we have had staying with us, have been a great part of our lives. Great thanks to all our staff, who made our time in Kongsvold successful. Riksantikvaren will respond to questions you may have regarding Kongsvold.

Ellen og Knut J. Nyhus

Pilgrimsleden

I flere hundre år vandret pilegrimer over Dovre på veg til Nidaros. Fra Eysteinskyrkja nordover langs den gamle kongeveien over Hjerkinnhø kan du følge pilegrimsleden til tunet på Kongsvold. Leden går videre nordover via Vårstigen til Ryphusan og Dronningdalen til Oppdal.

Kongsvold ligger langs Gudbrandsdalsleden, mellom Hjerkinn og Ryphusan. Hvert år har Kongsvold besøk av en rekke pilegrimer som enkeltvis eller i grupper tar seg etappevis mot Nidaros.

Pilgrimsferden til Olav den helliges skrin i Kristkirken i Nidaros, kom i gang like etter hans død i 1030. Mye av trafikken gikk over Dovrefjell. Disse ferdene varte fram til reformasjonen i 1536. Sigrid Undseth lar Kristin Lavransdatter ta veien over fjellet på sin ferd til Nidaros.