Takk for oss!

Takk for oss

Etter 22 gode år på Kongsvold, sier vi nå takk for oss. Den storslåtte naturen, det historiske bygningsmiljøet og alle de hyggelige gjestene har vært en god ramme rundt livene våre. Dyktige medarbeidere har gjort at vi har fått til Kongsvold slik vi ville – en stor takk til dem.

Vi overlater driften av Kongsvold Fjeldstue til Staten og Riksantikvaren, som også kan svare på spørsmål, og håper at nytt vertskap snart vil være på plass for å kunne ha kontinuitet i driften og ha «folk i husan».

Thank you for our time in Kongsvold

After 22 incredible years, the time has come to pass Kongsvold on to the next hosts. The amazing nature, historical buildings and all the nice guests we have had staying with us, have been a great part of our lives. Great thanks to all our staff, who made our time in Kongsvold successful. Riksantikvaren will respond to questions you may have regarding Kongsvold.

Ellen og Knut J. Nyhus

Knutshøene

Nord-Europas rikeste plantefjell

De tre Knutshøene (Søndre, Midtre og Nordre), like ved Kongsvold, regnes som Nord-Europas rikeste plantefjell. Til sammen er det registrert 420 planter i området.

Her er mange sjeldne fjellplanter vanlige, og det er få som ikke finnes der. Noen har fått navn etter voksestedet, som dovreløvetann, knutsørapp og dovrevalmue. Norsk malurt og høyfjellsklokke er også tilstede på Knutshøene.

På 1800-tallet ble Dovrefjells flora viden kjent. Botanikere fra hele Europa valfaret hit for å studere den rike fjellfloraen omkring øvre deler av Drivdalen. Området ble fredet allerede i 1905 etter at mange botanikere nærmest hadde rasert Knutshøene. I 1911 ble 50 planter fredet på Dovrefjell.

Den kalkholdige og mineralrike berggrunnen gir grunnlaget for det unike plantelivet. Blant de mest iøyenfallende plantene på Dovrefjell er de mange fargerike plantene som vokser i åpent terreng, f.eks. snøsøte, berg-veronika, gullmyrklegg, reinrose og mogop.

En spasertur på stien fra Kongsold Fjeldstue opp lia mot Knutshøene vil føre deg til et stort antall av de planteartene Dovrefjell er så kjent for.