Knutshøene

Nord-Europas rikeste plantefjell

De tre Knutshøene (Søndre, Midtre og Nordre), like ved Kongsvold, regnes som Nord-Europas rikeste plantefjell. Til sammen er det registrert 420 planter i området.

Her er mange sjeldne fjellplanter vanlige, og det er få som ikke finnes der. Noen har fått navn etter voksestedet, som dovreløvetann, knutsørapp og dovrevalmue. Norsk malurt og høyfjellsklokke er også tilstede på Knutshøene.

På 1800-tallet ble Dovrefjells flora viden kjent. Botanikere fra hele Europa valfaret hit for å studere den rike fjellfloraen omkring øvre deler av Drivdalen. Området ble fredet allerede i 1905 etter at mange botanikere nærmest hadde rasert Knutshøene. I 1911 ble 50 planter fredet på Dovrefjell.

Den kalkholdige og mineralrike berggrunnen gir grunnlaget for det unike plantelivet. Blant de mest iøyenfallende plantene på Dovrefjell er de mange fargerike plantene som vokser i åpent terreng, f.eks. snøsøte, berg-veronika, gullmyrklegg, reinrose og mogop.

En spasertur på stien fra Kongsold Fjeldstue opp lia mot Knutshøene vil føre deg til et stort antall av de planteartene Dovrefjell er så kjent for.