Takk for oss!

Takk for oss

Etter 22 gode år på Kongsvold, sier vi nå takk for oss. Den storslåtte naturen, det historiske bygningsmiljøet og alle de hyggelige gjestene har vært en god ramme rundt livene våre. Dyktige medarbeidere har gjort at vi har fått til Kongsvold slik vi ville – en stor takk til dem.

Vi overlater driften av Kongsvold Fjeldstue til Staten og Riksantikvaren, som også kan svare på spørsmål, og håper at nytt vertskap snart vil være på plass for å kunne ha kontinuitet i driften og ha «folk i husan».

Thank you for our time in Kongsvold

After 22 incredible years, the time has come to pass Kongsvold on to the next hosts. The amazing nature, historical buildings and all the nice guests we have had staying with us, have been a great part of our lives. Great thanks to all our staff, who made our time in Kongsvold successful. Riksantikvaren will respond to questions you may have regarding Kongsvold.

Ellen og Knut J. Nyhus

Drivdalen

Smalt – med bratte fjellsider

Drivdalen er et dalføre i Oppdal kommune, Sør-Trøndelag, der elva Driva renner. E6 går gjennom dalen parallelt med deler av gamle kongevei og ferdselsveien Vårstigen. Kongsvold Fjeldstue ligger på toppen av dalen. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, ligger på hver sin side av Drivdalen og E6.

I vikingetida og i middelalderen måtte man for å komme gjennom de trangeste partiene sommerstid, krysse elva ni ganger på ni kilometer nord for Kongsvold. Et området hvor en måtte vade over elva tre ganger på en kilometer, heter ennå Vavegen. Vinterstid tok ferdafolket seg fram på elveisen. Men når elva var gått opp og gikk stor i vårflommen, måtte ruta legges til den beryktede Vårstigen flere hundre meter opp i dalsiden. Les mer om Vårstigen

Drivdalen består av løs skifer og er rik på kalk. Oppdalskifer er enten lys eller mørk grå. Den er lett å forme, lett å bruke og lett å tilpasse til ulike lokale forhold. Det unike med oppdalskifer er at kantene kan knekkes og det gir en tilnærmet vinkelrett og rustikk kant. Først på 1900-tallet var det gruvedrift her, og man kan se flere tufter etter brakker og boliger fra den tiden. Ovenfor Drivstusætra finnes også en gruvegang som kan besøkes om man tar en avstikker fra stien.

Den kalkholdige og mineralrike berggrunnen gir grunnlag for et unikt planteliv, hvorav mange sjeldne arter. Her er også spor etter seterdrift og annen bosetning.