Takk for oss!

Takk for oss

Etter 22 gode år på Kongsvold, sier vi nå takk for oss. Den storslåtte naturen, det historiske bygningsmiljøet og alle de hyggelige gjestene har vært en god ramme rundt livene våre. Dyktige medarbeidere har gjort at vi har fått til Kongsvold slik vi ville – en stor takk til dem.

Vi overlater driften av Kongsvold Fjeldstue til Staten og Riksantikvaren, som også kan svare på spørsmål, og håper at nytt vertskap snart vil være på plass for å kunne ha kontinuitet i driften og ha «folk i husan».

Thank you for our time in Kongsvold

After 22 incredible years, the time has come to pass Kongsvold on to the next hosts. The amazing nature, historical buildings and all the nice guests we have had staying with us, have been a great part of our lives. Great thanks to all our staff, who made our time in Kongsvold successful. Riksantikvaren will respond to questions you may have regarding Kongsvold.

Ellen og Knut J. Nyhus

Naturopplevelser

Villrein, moskus, jerv og fjellrev

Kongsvold Fjeldstue ligger like inntil Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Dovrefjell nasjonalpark ble opprettet sammen med Drivdalen, Kongsvold og Hjerkinn landskapsvernområder i 1974. I 2002 ble nasjonalparken betydelig utvidet og heter nå Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Den offisielle middagen i forbindelse med åpningen var på Kongsvold 1. juni 2002. 72 gjester deriblant Hans Majestet Kong Harald.

Nasjonalparken har det eneste gjenlevende økosystem i Europa bestående av villrein, jerv og fjellrev. En stamme på rundt 2.500 dyr representerer siste rest av den Euro-asiatiske villreinstammen i Europa. I tillegg finner du landets eneste moskusstamme på ca. 283 dyr i området. Dyrene kan ofte ses når de trekker helt ned til E6 som passerer over Dovrefjell.

Dovrefjell er en fjellkjede som danner en barriere mellom det sørlige Norge og Trøndelag. Vestre del av nasjonalparken preges av steile fjell der Snøhetta rager høyest (2286 m.o.h.). I øst er berggrunnen kalkrik, og her finnes Nord-Europas rikeste plantefjell med sjeldne arter som norsk malurt og dovrevalmue. Det er store uttak av skifer i området, og en tidligere gullgruve (nedlagt på slutten av 1700-tallet).

Kart Dovrefjell

Kongsvold er en av de mest benyttede inngangsporter til Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark. Tunet på Kongsvold er et knutepunkt, med merkede stier øst, vest, nord og sør. Naturen i området byr på en overflod av både planter og dyr; en del finner du faktisk ikke maken til noen andre steder i landet. Områdets vernestatus er med på å bevare en storslagen natur og et uvanlig rikt plante- og dyreliv.