Årets Oppdalsambassadører 2012

Vertskapet på Kongsvold fjeldstue fikk prisen for den gode måten de har profilert Oppdal på i både norsk og utenlandsk presse.